• Για όσους δε βλέπουν το σπίτι ως τόπο... αλλά ως συναίσθημα!

  Ποικιλία - Τιμή - Ποιότητα

  Ποικιλία - Τιμή - Ποιότητα

  είδη σπιτιού Homie:

  • Έχουν τεράστια ποικιλία, προκειμένου να καλύψουν κάθε σας ανάγκη
  • Είναι οικονομικά προϊόντα, οι τιμές τους εντάσσονται στις ανταγωνιστικότερες που μπορείτε να βρείτε στην αγορά
  • Είναι κατασκευασμένα με σωστές ποιοτικές προδιαγραφές.
  • Κατασκευάζονται από ασφαλή υλικά.
  • Έχουν ιδανική σχέση τιμής - ποιότητας
  • Φέρουν σήμανση με όλα τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους (Τσαγκογέωργας ΑΕ), καθώς επίσης και τις απαιτούμενες Προφυλάξεις-Οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα.
  • Έχουν μοντέρνο και λειτουργικό σχεδιασμό